ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Σ.Υ.Π)

Η Porfyrios Glass εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη πυροπροστατευτικών συστημάτων υαλοπινακών (γυαλιού) με σκοπό την ικανοποιήση των πιο απαιτητικών κανόνων πυρασφάλειας με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος.


Η χρήση του γυαλιού σε εσωτερικούς χώρους για διαχωρισμό γραφείων, εργαστηρίων, σε νοσοκομεία, αίθουσες αναμονής, κτλ, δίνει στους αρχιτέκτονες-σχεδιαστές πολλαπλά οφέλη και δυνατότητες. Εντούτοις, τα γυάλινα χωρίσματα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς πυράσφαλείας σχετικά με τον περιορισμό της φωτιάς και την ασφαλή εκκένωση των κτιρίων. Οι αναθεωρημένοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί πυρασφαλείας κτιρίων απαιτούν πλέον την πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υαλοπίνακα πυρασφάλειας (fire resistant glazing) και όχι μόνο τον υαλοπίνακα (fire resistant glass).


Αποτέλεσμα αυτού είναι, για να καλύψει μία εταιρεία τις αναγκές πυρασφαλείας θα πρεπεί να παρεί πιστοποιησή για ένα ολοκληρωμένο σχεδιαστήκα προιον υαλοπινακά με όλα τα μερή που αποτέλούν την κατασκέυη. Πλέον τα εγκεκριμένα εργαστήρια που μέσω έλεγχων δίνουν πιστοποίηση σε ολοκληρωμένο προϊόν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρήσεις. Ευρωπαϊκοί κανονισμοί πυρασφαλείας κτιρίων απαιτούν πλέον την πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υαλοπίνακα πυρασφάλειας (fire resistant glazing).

  • EN 1363 – Fire resistance test
  • EN 1364 – Fire resistance test of the non-load bearing elements