Διεύθυνση: Porfyrios Glass LTD Σ. Κυπριανού 19, Βιομηχανική περιοχή Εργάτες, Τ.Κ. : 28343-2093

Λευκωσία Κύπρος
 
 porfyriosglass@cytanet.com.cy
 
 +357-22487756
 
 +357-22487910

 

 

 

From:
Subject:
Message: