Το νέο μας εργοστάσιο, σε καλυμμένους χώρους 3500τμ, είναι εξοπλισμνέο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που διατίθενται σήμερα στη διεθνή αγορά. 

 

  • Φούρνους σκλήρυνσης (high tempered και tempered) υαλοπινάκων
  • Φούρνους σκλήρυνσης tempered heat soak test
  • Γραμμή παραγωγής γυαλιών πυρασφάλειας
  • Γραμμή παραγωγής πολυεπίπεδων (laminated) υαλοπινάκων
  • Γραμμή παραγωγής διπλών υαλοπινάκων
  • Γραμμἠ βαφής υαλοπινάκων
  • Γραμμή παραγωγής τροχίσματος
  • Πάγκους κοπής μονών υαλοπινάκων