Ηχομόνωση

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, ιδιαίτερα στις πόλεις, είναι η ηχορύπανση η οποία δυστυχώς όλο και πολλαπλασιάζεται.  Οι διάφοροι θόρυβοι συνεχείς ή ξαφνικοί επηρεάζουν άμεσα την ψυχική μας υγεία, με συνέπειες στην απόδοση μας στην εργασία και στην διάθεση μας.Από άποψης ακουστικής μόνωσης, τα παράθυρα αποτελούν το πλέον αδύνατο σημείο, και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η χρήση ηχομονωτικών υαλοπινάκων με υψηλή ηχομείωση.Όλοι οι διπλοί υαλοπίνακες μας προσφέρουν και ηχομόνωση.  Για καλύτερα όμως αποτελέσματα συνιστάται σε διπλή ηχομονωτική υάλωση και οι δύο υαλοπίνακες να είναι διαφορετικού πάχους μεταξύ τους. Ο συνδυασμός ειδικών υαλοπινάκων, όπως π.χ. laminated (triplex) με τις κατάλληλες μεμβράνες pvb ή με τις κατάλληλες ρητίνες, καθώς και η πλήρωση του διάκενου με αδρανές αέριο σε συνδυασμό και με το κατάλληλο διάκενο, βελτιώνουν σημαντικά τον βαθμό ηχο-μείωσης Rw που μπορεί να φθάσει και μέχρι  Rw = 56 dB ή και περισσότερο.