Έργο: ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑ

Αρχιτέκτονας Έργου: Πετεβης & Γεωργιαδης Συνεργατες

Είδος Γυαλιού: SKN 165 tempered 8mm/ 16mm air/ 6mm clear