Έργο: Uni Halls Rotos 

Αρχιτέκτονας Έργου : Ηρακλης Παπαχρίστου Αρχιτεκτονες

Είδος γυαλιού: Planitherm Four Season 4mm/ 16mm air/ 4mm clear