Έργο: The Mall of Nicosia

Αρχιτέκτονας Έργου: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης

Είδος γυαλιού: STOPSOL Super Silver dark blue 6mm