Έργο: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 
Αρχιτέκτονας Έργου:  Φεραίος + Συνεργάτες
 
Είδος γυαλιού: 8ΜΜ Grey