Έργο: Λεβέντειο
 
Αρχιτέκτονας Έργου:  Ι + Α Φιλίππου Αρχιτέκτονες
 
Είδος Γυαλιού: SKN 174 tempered 6mm/ 16mm air/ laminated 414