Έργο: IKEA
 
Αρχιτέκτονας Έργου: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης  
 
Είδος Γυαλιού: Sunenergy Clear 6mm/ 16mm air / 6mm clear