• Για την ασφλεια της οικογνειας μας και ειδικτερα των παιδιν μας, πρπει να λαμβνουμε πντοτε λα τα απαρατητα μτρα.
  • Στους χρους εργασας πρπει επσης να λαμβνονται μτρα προστασας των εργαζομνων και των επισκεπτν.
  • Σε  χρους πως σχολεα, θατρα, γπεδα, κ.., που συναθροζονται πολλο νθρωποι, τα μτρα ασφαλεας πρπει να εναι ττοια στε να ελαχιστοποιεται η πιθαντητα τραυματισμν απ ατυχματα.

λο και πιο συχν τα τελευταα χρνια ακομε για ντονα καιρικ φαινμενα που εμφανζονται και προκαλον τσο υλικς καταστροφς σο και σοβαρος τραυματισμος.  Δεν χει περσει και πολς καιρς απ τις 18 Σεπτεμβρου 2009 ταν ισχυρτατος ανεμοστρβιλος πληξε τη Λευκωσα προκαλντας σοβαρς καταστροφς και τραυματισμος.  Πολλ τζμια σπιτιν και βιτρνες καταστημτων σπασαν με αποτλεσμα, ευτυχς μικροτραυματισμος  και την κθεση των περιουσιν σε κινδνους. 

Για να ελαχιστοποισουμε τις πιο πνω συνπειες απ τα καιρικ, και χι μνον φαινμενα, νας τρπος εναι η ορθ επιλογ του πχους των γυαλιν που πρπει να τοποθετηθον στα σπτια και στις βιτρνες των καταστημτων.  Πρτα μως, πρπει να γνωρζουμε πσο αντχουν  οι υαλοπνακες σε ττοια φαινμενα, και ποιο εδος εναι το καταλληλτερο και ασφαλστερο για την κθε περπτωση.

Μελτες και ρευνες, που γιναν σε διαφορετικς κλιματικς περιοχς, απδειξαν τι  για να γνει η πιο ορθ επιλογ του πχους του υαλοπνακα πρπει πρτα να λαμβνονται υπψη:

  1. Το πσο μεγλο θα εναι το νοιγμα των παραθρων, βιτρινν, κ.λπ.
  2. Εν το τζμι θα εναι στερεωμνο και στις τσσερις του  πλευρς στις τρες μνον στις δο και ποια πλευρ πλευρς θα εναι ελεθερες.
  3. Ποια εναι η μγιστη ταχτητα των ανμων που χει σημειωθε στην περιοχ που θα τοποθετσουμε τους υαλοπνακες.
  4. Πσο θα απχουν τα πορτοπαρθυρα απ το δαφος, αφο εναι γεγονς τι η ανεμοπεση που ασκεται σε ναν υαλοπνακα σε κποια συγκεκριμνη τοποθεσα επηρεζεται απ το ψος σε σχση με το δαφος.  λλη δναμη δχεται νας υαλοπνακας που εναι τοποθετημνος στο ισγειο, λλη στον πρτο ροφο οικοδομς, λλη στον δετερο κ.ο.κ.

Υπρχουν διφοροι τποι υαλοπινκων που μπορον να αντξουν διαφορετικος βαθμος ανεμοπεσης, πως: απλο, διπλο, laminated (τρπλεξ), tempered heat soak, κ..

Αν για παρδειγμα προυμε το διο πχος γυαλιο π.χ.  10mm.  Το γυαλ ασφαλεας tempered heat soak σπζει κατ 175% δυσκολτερα απ το  laminated (τρπλεξ), αλλ ταν σπσει απαιτεται μεση αντικατσταση του, εν αντθετα το laminated σπζει πολ πιο εκολα αλλ παραμνει στη θση του ως την αντικατστασ του εκμηδενζοντας τον κνδυνο παραπρα ζημιν απ δολιοφθορς.  Το απλ 10mm βρσκεται κπου στη μση απ πλευρς αντοχς, αλλ εναι απρβλεπτες οι συνπειες απ τη στιγμ που θα σπσει.

Η εταιρεα μας, με το εξειδικευμνο επιστημονικ προσωπικ της, εναι σε θση να σας καθοδηγσει και να σας βοηθσει να πρετε τις σωστς αποφσεις για την ασφλεια σας.